top of page

Ambulanssi.net - Ensihoidon ammattilainen 

Ambulanssi.net Ensihoitopalvelu Oy

Ambulanssi.net Ensihoitopalvelu Oy on yksityinen Suomalainen ensihoitopalvelu, joka on perustettu tammikuussa 2021. Yritys on perustettu vastaamaan eri tapahtumien ensihoidosta, jolloin tapahtumien asiakkaat saavat ammattitaitoista ensihoitopalvelua jo tapahtumapaikalla. Yrityksen palvelut ovat asiakkaan käytettävissä koko tapahtuman ajan ja näin ollen julkisen puolen ensihoidon resursseja ei kulu ja viivettä tapahtumasi paikalle ei tule. 

Yrityksen työntekijöinä toimii perustason- ja hoitotason ensihoitajia, sekä tarvittaessa lääkäri. Työntekijöidemme joukossa ei ole ea-koulutettuja maallikoita tai hoitajia ilman ensihoidon pätevyyttä. Tällä takaamme sen, että asiakas saa kaikilta parasta ja tasalaatuisinta ensihoitoa. Yritys omistaa kaksi hoitotasoista ensihoitoyksikköä (ambulanssia) varusteineen ja lääkkeineen, joita käytetään tapahtumissa tarvittaessa evakuointiin tai muutoin hoitopaikkana. Yksiköt on aina miehitetty vähintään yhdellä hoitotason ensihoitajalla, sekä yhdellä perustason ensihoitajalla.

Yrityksellä on Valviran myöntämä koko valtakuntaa (poisluettuna Ahvenanmaa) koskeva yksityisen terveydenhuollon lupa, joka oikeuttaa tuottamaan laillisesti ensihoitopalveluita (hoito -ja perustaso) ja potilassiirtoja, sekä lääkärin ja sairaanhoitajan antamia terveydenhuollon palveluita yleisötapahtumissa.

Yrityksen taustalla on kaksi hoitotason ensihoitajaa, jotka omaavat pitkän ensihoidon kokemuksen. Molemmat yrittäjät toimivat aktiivisesti ensihoitotyön parissa. Kokeneella yrittäjäpohjalla takaamme turvallisen ja laadukkaan palvelun, sekä yrityksemme jatkuvan kehittämisen.

Terveisin,

Seppo Peltonen              Ilkka Huttu

Toimitusjohtaja                Varatoimitusjohtaja, hallituksen pj.

Sairaanhoitaja AMK        Sairaanhoitaja AMK

Hoitotason ensihoitaja    Hoitotason ensihoitaja

bottom of page